نمایندگی سرور اختصاصی
----- Plan D1 Plan D2 Plan D3 Plan D4
حداقل شارژ اولیه ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حداقل میزان شارژ مجدد ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه سالانه ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
تا 5 سفارش 0% 3% 5% 8%
از 5 تا 10 سفارش 3% 5% 8% 12%
از 10 تا 20 سفارش 6% 9% 13% 15%
بیش از 20 سفارش 8% 12% 15% 18%
سفارش سفارش سفارش سفارش

توضیحات


  • شارژ اولیه به عنوان پیش پرداخت بوده و این مبلغ در حساب شما باقی خواهد ماند و شما می توانید از آن برای سفارش سرور اختصاصی استفاده کنید .
  • هزینه های سالانه بابت فعال سازی اکانت نمایندگی شما می باشد و این مبلغ بعد از پرداخت از حساب شما کسر خواهد شد.
wzhosts.com
فروش کارت شارژ