هاست لینوکس
هاست لینوکس

قابلیت های حرفه ای سرورهای هاست لینوکس در زمینه امنیت، سرعت، پایداری و نیز خدمات پست الکترونیک قوی که تاثیر بالایی در ارائه خدمات وب سایت ها دارند، موجب شده بیش از ۶۰ درصد خدمات وب بر روی سرورهای لینوکس انجام شود. استفاده از سرویسهای میزبانی وب لینوکس به تمامی کاربرانی که آپتایم بالای وب سایت و امنیت و سرعت مناسب و سرویس ایمیل پایدار را انتظار دارند؛ توصیه میشود. سرویسهای میزبانی وب لینوکس خارج کشور با کنترل پنل سی.پنل و دایرکت ادمین ارائه میشود

هاست لینوکس
Linux-001
فضا ۱۰۰ مگابایت
پهنای باند ۳ گیگابایت
دامین رایگان --
بانک اطلاعاتی نامحدود
Subdomain نامحدود
FTP Accounts نامحدود
Email Accounts نامحدود
PHP 5.5.31
MySQL 5.5.31
۲۰,۰۰۰ سالانه
سفارش
Linux-002
فضا ۲۰۰ مگابایت
پهنای باند ۵ گیگابایت
دامین رایگان --
بانک اطلاعاتی نامحدود
Subdomain نامحدود
FTP Accounts نامحدود
Email Accounts نامحدود
PHP 5.5.31
MySQL 5.5.31
۲۹,۰۰۰ سالانه
سفارش
Linux-003
فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ۷ گیگابایت
دامین رایگان --
بانک اطلاعاتی نامحدود
Subdomain نامحدود
FTP Accounts نامحدود
Email Accounts نامحدود
PHP 5.5.31
MySQL 5.5.31
۳۵,۰۰۰ سالانه
سفارش
Linux-004
فضا ۱ گیگابایت
پهنای باند ۱۲ گیگابایت
دامین رایگان --
بانک اطلاعاتی نامحدود
Subdomain نامحدود
FTP Accounts نامحدود
Email Accounts نامحدود
PHP 5.5.31
MySQL 5.5.31
۴۶,۰۰۰ سالانه
سفارش
Linux-005
فضا ۲ گیگابایت
پهنای باند ۲۰ گیگابایت
دامین رایگان ۱
بانک اطلاعاتی نامحدود
Subdomain نامحدود
FTP Accounts نامحدود
Email Accounts نامحدود
PHP 5.5.31
MySQL 5.5.31
۶۴,۰۰۰ سالانه
سفارش
Linux-006
فضا ۳ گیگابایت
پهنای باند ۳۶ گیگابایت
دامین رایگان ۱
بانک اطلاعاتی نامحدود
Subdomain نامحدود
FTP Accounts نامحدود
Email Accounts نامحدود
PHP 5.5.31
MySQL 5.5.31
۸۰,۰۰۰ سالانه
سفارش
Linux-007
فضا ۵ گیگابایت
پهنای باند ۵۰ گیگابایت
دامین رایگان ۱
بانک اطلاعاتی نامحدود
Subdomain نامحدود
FTP Accounts نامحدود
Email Accounts نامحدود
PHP 5.5.31
MySQL 5.5.31
۱۱۰,۰۰۰ سالانه
سفارش
wzhosts.com
فروش کارت شارژ