جستجوگر دامنه در قدم اول برای خرید سایت، قابلیت ثبت دامنه مورد نظرتان را از اینجا بررسی کنید...

دامنه یا domain

اولین کاربرای ایجاد یک سایت خرید دامین و ثبت دامنه می باشد . ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های ir یا com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید .
لیست تمام دامنه ها موجود در سایت را در جدول زیر مشاهده می فرمایید :
ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده ، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید .
لیست کلیه دامین ها
لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

قیمت دامین


TLD مدت زمان ثبت ( تومان ) انتقال ( تومان ) تمدید ( تومان )
com ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
net ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
org ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
ir ۱ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰
biz ۱ ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
info ۱ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
ws ۱ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
pro ۱ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
name ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
us ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
bz ۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
tv ۱ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
me ۱ ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰
co ۱ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
in ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
asia ۱ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
mobi ۱ ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
tel ۱ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
ca ۱ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
eu ۱ ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
co.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰
ac.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰
gov.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰
id.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰
net.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰
org.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰
sch.ir ۱ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۰۰۰
wzhosts.com
فروش کارت شارژ